Pandemilag restaurang

Coronapandemin: Detta gäller just nu – Krisinformation.se

10 feb. 2023 — Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, …

Stängning av restauranger Interpellation 2020/21:464 Lotta …

Stängning av restauranger Interpellation 2020/21:464 Lotta Olsson (M) – Riksdagen

Dock har man inte använt sig av pandemilagen för att stänga restaurangerna tidigare i kommunerna utan hänvisat till alkohollagstiftningen.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Regler för servering med anledning av coronaviruset och …

Coronaviruset finns kvar — men restriktionerna är borta. Nu kan livet som livsmedelsföretagare förhoppningsvis börja återgå till det mer normala igen.

Arbetet med coronapandemin – Regeringen.se

Under coronapandemin har flera krisåtgärder beslutats och genomförts för att möta konsekvenserna av pandemin. De flesta av dessa åtgärder har avslutats, …

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Upphävda föreskrifter och allmänna råd – Folkhälsomyndigheten

Upphävda föreskrifter och allmänna råd — Folkhälsomyndigheten

för 3 dagar sedan — Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.. HSLF-FS 2020:36 · HSLF-FS 2020:8 (PDF, …

Här finns en förteckning över de föreskrifter och allmänna råd som har upphävts eller på annat sätt har upphört att gälla.

Pandemilagens luckor kan sänka företagare

15 jan. 2021 — tomma bord på restaurang. ”Företagare kan inte förväntas leva med osäkerhet om hur kostnaderna som nu byggs upp ska lösas.

Pandemilagen förlängs – Hotellrevyn

Regeringen förlänger den tillfälliga lagen, som innebär att restauranger är … den tillfälliga pandemilagen som gör det möjligt att införa restriktioner.

Länsstyrelsens uppdrag och arbete med anledning av covid-19

Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19 | Länsstyrelsen Stockholm

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den tillfälliga covid-19-lagen slutade gälla den 1 april …

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den tillfälliga covid-19-lagen slutade gälla den 1 april och länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avslutades då. Vissa andra uppdrag relaterat till covid-19 kvarstår. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Keywords: pandemilag restaurang, öppettider restaurang göteborg corona, hur många får sitta tillsammans på restaurang, restriktioner corona göteborg restaurang, antal gäster restaurang corona